wz

Archive for 'Exegeze / Тълкуване'

Постно духовно упражнение за младежи на тема: “За мене живот е Христос” - св. Павел

13 Duben 2009

Ако те интересуват беседите от постното духовно упражнение за младежи, което се състои от 3 до 5 април в гр. Казанлък, можеш да го свалиш тук… Continue reading

Който не разбира Кръста, не разбира благата вест за Исус Христос - Кръстовден

13 Září 2008

Защо има кръст на света? Защо трябва да има скръб? Тези въпроси сигурно си е задавал всеки един от нас.
На дясната ръка на осемгодишния ми син Георги напипвах бучка, голяма колкото бонбон “лукче “. На 29 март 1994 година направиха снимка на костта , на която ясно личеше костното образование. Спешно ни приеха в института по ортопедия в Горна Баня. Бяхме много разстроени. След като направиха съответните изследвания ни… Continue reading

Ty, Pane, který vedeš člověka - 21 neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

Iz 23,19-23; Řím 11,33-36; Mt 16,13-20
Kam v životě jít? Co dělat? Co ode mne chtějí druzí a kde je moje místo v životě? Těmito otázkami jsme se mnohokrát zabývali ve svém životě. Jistě budeme souhlasit s tím, že nás stejně jako Ježíše, i nás zajímá, za koho nás pokládají druzí lidé i blízcí lidé okolo nás. Víme moc dobře, že druzí lidé často nevidí detaily v našem životě a proto… Continue reading

Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

Když je člověk cizincem v cizí zemi, čas od času mu někdo dost citelně ukáže, že nerozumí domácím, že nemá právo, aby čerpal takové výhody jako obyvatel vlastní země. Narodil se totiž v jiných podmínkách, měl jiné vychování a je přijat v té zemi pouze tehdy, pokud je ochoten alespoň v základních věcech se přizpůsobit lidem té země a přijmout jejich způsob života. Pokud prostě dokáže, že je má rád… Continue reading

Setkání s Pánem uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Již první křesťané žili vírou, že Pán je stále uprostřed nich, stále s nimi. V Bibli nalezneme několik míst, které tuto víru vyjadřují. Když Pán vystupoval na nebesa, nenechává nás samotné, ale říká: „já jsem s vámi po všechny dny a do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20b). S vírou, že Pán stojí člověku na blízku a že mu pomáhá, se setkáváme již nejstarších spisech Bible… Continue reading

Naslouchání Pánu a víra v Pána uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Bůh člověka zná i v těch nejtajnějších zákoutích jeho srdce. Proto stejně jako před 2000 lety tak i dnes může jeho Slovo aktuálně promlouvat k našemu srdci a odkrývat nám to, co je potřeba očistit a kude je třeba se vydat na společnou cestu s Pánem. Bůh je Bohem vztahu a vztah k někomu vyžaduje víru a naslouchání. Když se podrobněji podíváme na Boží Slovo… Continue reading

Овчата кошара - проповед 4 пасхална неделя (А)

23 Květen 2008

Човекът като се роди, има нужда от хора, които може да смята за близки и от дом - място, което е негово, където се чувства уютно. Днешното Евангелие също говори за един близък и за едно място на щастието, където можем да се чувстваме у дома. Знаем, че детето има голяма нужда да чувства обичта на родителите си и да има място, където се чувства добре. Само в такава… Continue reading

Další stránka »