wz

Archive for 'Exegeze / Т?лк?ване'

?з?о?ни?и на ??и??и?н?ки? живо? - ?л?жба

18 Srpen 2007

 

Continue reading

Ježíš jako Bůh i ?lov?k

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvo?eného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uv?domuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskute??uje prost?ednictvím lidského poznání, lidského cít?ní a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

Exegeze ?mos 3,9-4,5

26 Květen 2007

Ke stažení: Exegeze ?mos 3,9-4,5.pdf

Continue reading

Exegeze ?mos 1,3-2,16

26 Květen 2007

Ke stažení: Exegeze ?mos 1,3-2,16.pdf

Continue reading

Exegeze Žalm 120

26 Květen 2007

…?lov?k pro svoji slabost a ?asto prožívanou úzkost ?asto pot?ebuje volat ??vysvobo??? (v.2), ale toto volání a úp?ní se mu může stát jedinou cestou k prožitku Boží lásky, kterou si žalmista prožil na vlastní kůži v onom ??odpov?d?l mi.?? Jedin? tehdy může takový ?lov?k vstoupit do chrámu rozradostn?ný (srov. Ž 122,1), i když v pozadí jeho radosti je stále ostrá bolest, která je ale utišena dův?rou a tedy i s… Continue reading

Exegeze Žalm 1

26 Květen 2007

…Hospodin zná cestu spravedlivého, která může být trnitá, ale taková cesta nepovede do záhuby, ale ješt? v?tšímu št?stí, kdežto cesta ?lov?ka, který se staví proti Bohu vede do záhuby. Rozhodnutí je na každém z nás…

Ke stažení: Exegeze Žalmu 1.pdf
Sphere: Related Content

Continue reading

Exegeze Iz 7,10-17

26 Květen 2007

sv. Izajáš

…Bůh není v úryvku, který jsem zpracoval, postaven jako despota nebo krutý vládce, ale jako Bůh milující, který trp?liv? ?eká na ?lov?ka a snaží se mu pomoci v jeho svízelné situaci. Záleží už jenom na samotném ?lov?ku, aby na toto Boží ?ekání odpov?d?l a p?ijal ho do svého zran?ného a mnohdy i zni?eného srdce. Bůh ?eká, odpoví mu n?kdo… Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »