wz

Archive for 'Exegeze / Тълкуване'

Източници на християнския живот - служба

18 Srpen 2007

 

Continue reading

Ježíš jako Bůh i člověk

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvořeného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uvědomuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskutečňuje prostřednictvím lidského poznání, lidského cítění a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

Exegeze Ámos 3,9-4,5

26 Květen 2007

Ke stažení: Exegeze Ámos 3,9-4,5.pdf

Continue reading

Exegeze Ámos 1,3-2,16

26 Květen 2007

Ke stažení: Exegeze Ámos 1,3-2,16.pdf

Continue reading

Exegeze Žalm 120

26 Květen 2007

…Člověk pro svoji slabost a často prožívanou úzkost často potřebuje volat „vysvoboď“ (v.2), ale toto volání a úpění se mu může stát jedinou cestou k prožitku Boží lásky, kterou si žalmista prožil na vlastní kůži v onom „odpověděl mi.“ Jedině tehdy může takový člověk vstoupit do chrámu rozradostněný (srov. Ž 122,1), i když v pozadí jeho radosti je stále ostrá bolest, která je ale utišena důvěrou a tedy i s… Continue reading

Exegeze Žalm 1

26 Květen 2007

…Hospodin zná cestu spravedlivého, která může být trnitá, ale taková cesta nepovede do záhuby, ale ještě většímu štěstí, kdežto cesta člověka, který se staví proti Bohu vede do záhuby. Rozhodnutí je na každém z nás…

Ke stažení: Exegeze Žalmu 1.pdf
Sphere: Related Content

Continue reading

Exegeze Iz 7,10-17

26 Květen 2007

sv. Izajáš

…Bůh není v úryvku, který jsem zpracoval, postaven jako despota nebo krutý vládce, ale jako Bůh milující, který trpělivě čeká na člověka a snaží se mu pomoci v jeho svízelné situaci. Záleží už jenom na samotném člověku, aby na toto Boží čekání odpověděl a přijal ho do svého zraněného a mnohdy i zničeného srdce. Bůh čeká, odpoví mu někdo… Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »