wz

Archive for 'CZ'

Ty, Pane, který vedeš člověka - 21 neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

Iz 23,19-23; Řím 11,33-36; Mt 16,13-20
Kam v životě jít? Co dělat? Co ode mne chtějí druzí a kde je moje místo v životě? Těmito otázkami jsme se mnohokrát zabývali ve svém životě. Jistě budeme souhlasit s tím, že nás stejně jako Ježíše, i nás zajímá, za koho nás pokládají druzí lidé i blízcí lidé okolo nás. Víme moc dobře, že druzí lidé často nevidí detaily v našem životě a proto… Continue reading

Budujme vztah s Bohem a prosme Pána o milosrdenství - 20. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

Když je člověk cizincem v cizí zemi, čas od času mu někdo dost citelně ukáže, že nerozumí domácím, že nemá právo, aby čerpal takové výhody jako obyvatel vlastní země. Narodil se totiž v jiných podmínkách, měl jiné vychování a je přijat v té zemi pouze tehdy, pokud je ochoten alespoň v základních věcech se přizpůsobit lidem té země a přijmout jejich způsob života. Pokud prostě dokáže, že je má rád… Continue reading

Setkání s Pánem uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Již první křesťané žili vírou, že Pán je stále uprostřed nich, stále s nimi. V Bibli nalezneme několik míst, které tuto víru vyjadřují. Když Pán vystupoval na nebesa, nenechává nás samotné, ale říká: „já jsem s vámi po všechny dny a do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20b). S vírou, že Pán stojí člověku na blízku a že mu pomáhá, se setkáváme již nejstarších spisech Bible… Continue reading

Naslouchání Pánu a víra v Pána uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Bůh člověka zná i v těch nejtajnějších zákoutích jeho srdce. Proto stejně jako před 2000 lety tak i dnes může jeho Slovo aktuálně promlouvat k našemu srdci a odkrývat nám to, co je potřeba očistit a kude je třeba se vydat na společnou cestu s Pánem. Bůh je Bohem vztahu a vztah k někomu vyžaduje víru a naslouchání. Když se podrobněji podíváme na Boží Slovo… Continue reading

Nechme se nasytit chlebem života - 18. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008

Iz 55,1-3; Ř 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Od chvíle kdy do lidských dějin vlezlo zlo, člověk neustále řeší nějaké problémy, které jej vysilují. Někdy se dostáváme do situace, kdy jsme již ze všech těch problémů unavení. Problémy v rodině, v práci, ve vztazích s druhými lidmi jakoby vyčerpávají náš život, takže můžeme vidět spoustu lidí, kteří jsou na cestě svého života unavení, zklamaní, bez energie a naděje. Je velice těžké, abychom do… Continue reading

Nové hry / Новите игри

29 Prosinec 2007

V sekci HRY, naleznete nové náměty her, které jsme hráli s dětmi i mladými v Bulharsku.
В секция "ИГРИ" ще намериш сюжет на игрите, които играхме с деца и младежи в България… Continue reading

Коледна думичка / vánoční slůvko

18 Prosinec 2007

Веднъж попитах едни млади родители, да ли има разлика между живота преди детето или след раждането му. Без съмнение те ми отговориха, че има голяма разлика. Въпреки, че е трябвало много неща да се подготвят. Когато то се е родило двамата родители са работили почти непрекъснато и са забравили за себе си. Детето внесяло във живота им смисъл, радост, светлина… Някои от нас имаме малък опит от това, какво… Continue reading

Další stránka »