wz

Archive for 'CZ'

První hřích / Грехопаданието

20 Říjen 2007

Bůh miluje každého z nás. Člověk však chtěl více, než dostal a postavil se proti svému Bohu, který ho velmi miloval. Pýcha, která ho přemohla a která narušila vztah s Bohem, je natolik nebezpečná pro vzájemný vztah, že musel opustit ráj, aby měl možnost opravit vztah s Bohem. Narušení vztahu s Bohem je hřích! Veliké zlo, které ničí vše, co bylo nebo je krásné. Ničí dokonce i vztah mezi Bohem… Continue reading

Stvoření člověka / Сътворението на човека

6 Říjen 2007

Bůh tě stvořil k svému obrazu a ke své podobě. Jsi mnoho cenný/á. Boží obraz v tobě označuje, mezi jiným, že jsi přijal srdce, které potřebuje, aby bylo milováno a aby milovalo. Boží podoba v tobě označuje, mezi jiným, že jsi slabý/á abys miloval/a jako Bůh a proto se musíš celý život učit milovat jako On.
Бог те е сътворил по своя образ и подобие. Ти си много безценнен. Божият образ… Continue reading

Stvoření / Сътворението

6 Říjen 2007

Bůh tě stvořil, protože tě miluje. Moc tě miluje, dává ti svobodu a chce, abys byl/a vždy šťasten/na. Důvěřuje ti a svěřuje ti starost za vše (celý svět), co ti dal. To vše poukazuje na to, že jsi milován, obdarován a Bůh ti naplno důvěřuje, neboť ti  svěřuje celý svět.
Бог те е сътворил, защото те обича. Обича те много, дава ти свобода и иска да си винаги щастлив. Има в… Continue reading

Ježíš jako Bůh i člověk

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvořeného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uvědomuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskutečňuje prostřednictvím lidského poznání, lidského cítění a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého / The history of salvation in the symbology of the Byzantic liturgy of Saint John Chrysostom.

6 Srpen 2007

Abstrakt

FOGL, J. Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. České Budějovice 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Vedoucí práce Z. Demel.

 

Klíčové pojmy: liturgie sv. Jana Zlatoústého, symbolika v liturgii, dějiny spásy v liturgii, byzantská liturgie, anamneze dějin spásy, připomínka a zpřítomnění dějin spásy, proskomidie – příprava darů, liturgie Božího slova – liturgie katechumenůContinue reading

Etapovka - o životě sv. Jana Boska / Етапна игра - живот на св. Йоан Боско

28 Červenec 2007

Don BoskoCíl hry:

Cílem hry je seznámit se s životem Dona Boska a skrze symbolické hry prožít a porozumnět tomu, co se v jeho životě odehrávalo. Život Dona Boska byl velmi bohatý a plný Boha, kterému usilovně sloužil. 

Целта на играта: 

Целта на играта е, участниците да се запознаят с живота на Дон Боско и чрез… Continue reading

Duch svatý působí, kde chce (hra)/Светия Дух въздействува, където иска. - Игра

6 Červen 2007

Cíl hry: Připomenutí si významných atributů Ducha svatého (ohně- který zapaluje, vody – která očišťuje, olej – který posvěcuje, holubice – znamení přítomnosti Ducha svatého zvěstované Písmem svatým). Účastníci za každý splněný úkol získají část puzzle, na které bude modlitba k Duchu svatému. Po jejím složení se společně zapálí pochodeň, pomodlí se k Duchu svatému a poté společně slavnostně zapálí táborák (pochodní). Duch svatý je tedy tím, kdo dále ve… Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »