wz

Archive for 'spiritualita / д??овно??'

Ц??ква ?по?ед д??а на ?он ?о?ко

18 Srpen 2007

Continue reading

?г?и?е?о ?по?ед д??а на ?он ?о?ко

18 Srpen 2007

Continue reading

У?или?е ?по?ед д??а на ?он ?о?ко

18 Srpen 2007

Continue reading

?ом - Семей??во ?по?ед д??а на ?он ?о?ко

18 Srpen 2007

 

Continue reading

?з?о?ни?и на ??и??и?н?ки? живо? - ?л?жба

18 Srpen 2007

 

Continue reading

Ježíš jako Bůh i ?lov?k

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvo?eného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uv?domuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskute??uje prost?ednictvím lidského poznání, lidského cít?ní a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

?о?о?о на 2008 година о? главни? на??о??ел на Салезиани?е на ?он ?о?ко ?он ?а?кал Чавез

28 Červenec 2007

?ека в?зпи?аваме млади ?о?а ? л?б??о?о ????е на ?он ?о?ко к?м ???но?о в?е???анно ?азви?ие в ?е?ни?? живо?, о?обено за ?ези - най-бедни и най-онеп?авдани?е, ??ез на?е за???пни?е??во за ?е?ни?е п?ава.

?з?егли: ?о?о?о 2008г.

 

Sphere: Related Content

Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »