wz

Archive for 'Liturgika / Литургика'

Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého / The history of salvation in the symbology of the Byzantic liturgy of Saint John Chrysostom.

6 Srpen 2007

Abstrakt

FOGL, J. Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. České Budějovice 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Vedoucí práce Z. Demel.

 

Klíčové pojmy: liturgie sv. Jana Zlatoústého, symbolika v liturgii, dějiny spásy v liturgii, byzantská liturgie, anamneze dějin spásy, připomínka a zpřítomnění dějin spásy, proskomidie – příprava darů, liturgie Božího slova – liturgie katechumenůContinue reading