wz

Archive for 'Pravoslavná teologie / Православна теол'

Ježíš jako Bůh i člověk

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvořeného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uvědomuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskutečňuje prostřednictvím lidského poznání, lidského cítění a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého / The history of salvation in the symbology of the Byzantic liturgy of Saint John Chrysostom.

6 Srpen 2007

Abstrakt

FOGL, J. Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. České Budějovice 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Vedoucí práce Z. Demel.

 

Klíčové pojmy: liturgie sv. Jana Zlatoústého, symbolika v liturgii, dějiny spásy v liturgii, byzantská liturgie, anamneze dějin spásy, připomínka a zpřítomnění dějin spásy, proskomidie – příprava darů, liturgie Božího slova – liturgie katechumenůContinue reading

Spása člověka - soteriologie z pohledu pravoslavné církve

6 Červen 2007

vzkriseni… V momentu Vykoupení však démonické síly ztrácejí svou moc a vztahy mezi Bohem a člověkem se mění. Bylo by možné říci, že Bůh mění svou pedagogiku. Odebírá satanu právo panovat nad lidstvem, hřích je zničen, moc zlého je zlomena. Proto slovo »výkupné« získává jiný význam. Je to dluh navrácený ďáblu, jak se zdůrazňuje v patristické literatuře prvních století. Bůh poskytl ďáblu moc, ale potom mu jí odebral… Continue reading

Panna Maria - Bohorodička / pravoslavná mariologie

1 Červen 2007

Maria"Syn Boží proto sestoupil s nebes a skrze Přesvatou Pannu se stal Člověkem, aby se lidé mohli povznášet ke zbožštění blahodatí (milostí) Ducha Svatého." "Být skrze blahodať tím, čím je Bůh skrze přirozenost" (sv. Athanasios Alexandrijský) - hle, toť nejvyšší povolání stvořených bytostí, ten nejvyšší cíl, po němž touží děti Církve na zemi v dějinném budování Církve.

Celý text ke stažení: PannaContinue reading

Ježíš Kristus, Pán a Spasitel - pravoslavná christologie [CZ]

1 Červen 2007

KrizKristus se stává z lásky člověkem, ale zůstává Bohem. Oheň jeho Božství navždy objímá a rozplameňuje lidskou přirozenost. Zde je odpověď, proč svatí, ač zůstávají lidmi, mohou být účastníky Božství a mohou se »stát« Bohem díky milosti.Opouští přebývání ve slávě, kterou se nikdy »nevynášel«, a přijímá hanbu, zneuctění, prokletí. Bere na sebe objektivní stav hříšnosti, podrobuje se podmínkám naší smrtelnosti. Neboť bylo třeba, aby… Continue reading

Zbožštění jako smysl lidského života - Archimandrita Georgios

1 Červen 2007

JezisMy všichni zakoušíme následky pádu… Oddělení od Boha vede člověka k tělesnému, zvířecímu, až démonickému životu. Velkolepé Boží stvoření je těžce nemocné, téměř až k smrti, „obraz Boží“ je porušen. Po pádu totiž ztratilContinue reading

Jeden Bůh v Trojici

24 Květen 2007

Sv. Trojice

Jak je možné, že Bůh je jeden ve třech osobách (hypostázích). Do této problematiky křesťanství nahlédneme z pohledu východních křesťanství. (Text v češtině)

Как е възможно, да е един Бог в трите лица (ипостаси). В проблематиката на тринитарна теология, ще погледнеме от гледна точка на източното христианство. (Текстът е на Чешки)

Ke ztažení: Bůh v Trojici.pdf
Continue reading