wz

Archive for 'Biblistika / ?ибли?'

16 недел? п?ез ?одина?а (?) - ?ожие?о ?а???во п?или?а на ?овек по??л доб?о ?еме.

18 Červenec 2008

Че?ива?а: ??ем???о?? гл. 12.13.16-19; Рим. гл. 8.26-27; ?а?ей гл. 13.24-43
??ез ??ла и??о?и? на ?па?ение?о ?ог ?е ???еми да п?идобие ????е?о на ?овека. Човек?? е ?олкова без?енен, ?е не може да го ?п?? ?жа?на?а ?м??? на к????а. ?а?о ли? ?а да ?в??же небе?о ? зем??а, ?ог ???бва да б?де по-близо до ?овека. Ч?ез ???? Х?и??о? ?е доближи ?ожие?о ?а???во (?а???во?о небе?но), за кое?о гово??? дне?ни?е п?и??и в ?вангелие?о. ?е е не?о… Continue reading

Сама??нка?а - п?оповед на 5 недел? ?лед в?зк?е?ение?о - недел? на Сама??нка?а

29 Květen 2008

Човек?? има едно гол?мо желание. ?а п?ави велики дела. ?а помогне на д??ги?е. Така ?ме ?и „п?ог?ами?ани“. ?маме н?жда да помагаме и на?и?? живо? да п?ине?е плод. ? ?е?ни??а на апо??оли?е ???о ???ме за ?ова, как ??ени?и?е п?а?и?а помо?и на глад?ва?и в ??деа. ?идели и помогнали. ? ?ова в?и?ко за?ади една ??е?а. С?е?а?а ? ????, кой?о е ?м??л и в?зк???нал.
?не?но?о ?вангелие ???о гово?и за ??е?а на ???? и жена ?ама??нка… Continue reading

?в?а?а ко?а?а - п?оповед 4 па??ална недел? (?)

23 Květen 2008

Човек?? ка?о ?е ?оди, има н?жда о? ?о?а, кои?о може да ?м??а за близки и о? дом - м???о, кое?о е негово, к?де?о ?е ??в??ва ???но. ?не?но?о ?вангелие ???о гово?и за един близ?к и за едно м???о на ?а??ие?о, к?де?о можем да ?е ??в??ваме ? дома. ?наем, ?е де?е?о има гол?ма н?жда да ??в??ва оби??а на ?оди?ели?е ?и и да има м???о, к?де?о ?е ??в??ва доб?е. Само в ?акава… Continue reading

?з?о?ни?и на ??и??и?н?ки? живо? - ?л?жба

18 Srpen 2007

 

Continue reading

Ježíš jako Bůh i ?lov?k

9 Srpen 2007

…"I když Ježíšovo jediné "já" je "já" nestvo?eného Božího Syna, způsobem jakým si ho Ježíš uv?domuje a jakým ho prožívá (na této zemi) je dokonale lidský, protože se uskute??uje prost?ednictvím lidského poznání, lidského cít?ní a lidské svobody." (POSPÍŠIL, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. První vydání. Praha: Krystal OP, 2000, s. 185. ISBN 80-85929-38-4.)

Sphere: Related Content

Continue reading

Hermeneutika

30 Květen 2007

jako

Biblická hermeneutika ?? v?da o porozum?ní biblickým textům zahrnuje širokou oblast:
1.) analýza způsobu probíhání v?deckého výkladu bible s kritickým p?ezkoumáním.
2.) Zkoumá i skute?nost, jak se Bible chápe a jak se uživá mimo univerzitní v?du.

Ke stažení: Hermeneutika.pdf
Sphere: Related Content

Continue reading

Po stopách historického Ježíše

30 Květen 2007

Jezis

Ježíš je historická postava ?? o žádnou jinou d?jinou postavu nevzplanul nikdy spor tak zásadní, že by byla zpochyb?ována sama její existence - důvodem jsou problémy sv?tonázorové a teologické….

Ke stažení: Hledání historického Ježíše.pdf
Sphere: Related Content

Continue reading

« Předchozí stránkaDalší stránka »