wz
« Основни принципи на работа в Салезианския център за деца и младежи - превантивна система - Коледна думичка / vánoční slůvko »

Педагогика на св. Йоан Боско - превантивна система

6 Prosinec 2007

Предоствям ви педагогиката на св. Йоан Боско (превантивна система)

Превантивна система.pdf [BG]

Възпитателен метод на Салезианите на Дон Боско

Св. Йоан Боско, основател на монашеският орден на Салезианите на Дон Боско, живее по времето на техническата революция. Това време можем да характеризираме като време на промяна на обществото. В епохата на 19 и 20 век машините постепенно изместват човешкият труд. Хората загубиха възможността да работят и следователно възможността да осигурят своя живот. Това води до немалки последици в семейният и обществен живот. Възникнаха доста сериозни социални проблеми, кражби, убийства, разводи… Разбира се, че това не можело да не докосне младежите, които са били все повече и повече принудени да работят за ниска заплата, в лоши и нечовешки условия. Св. Йоан Боско, засегнат от посещението в затвора, където видял много младежи съкрушени от трудностите, съпътстващи живота им. Разбрал, че тези момчета никога не са почувствали истинска любов. Заради това са били толкова груби и зли към другите. Също разбрал, че младия човек е крехък и лесно попада в лапите на злото, което унищожава неговата личност. Младежът трябва да живее в добра среда, за да може да се развива правилно и да избере доброто вместо злото. Заради опита си с младежите в затвора и на улицата учредил Ораторио (Оазис)- място, където младежите се събираха и където била подготвена за тях подходяща среда, която ги мотивирала да станат добри граждани и добри християни. Начинът на работа с младежите нарекъл превантивна система и винаги я обяснявал така, че е любовта, която черпи от дълбоката връзка с Бог и е изразявана чрез специален метод, който наричал активно присъствие (асистенция). Знаел, че успех от възпитанието ще има, ако ще придружава младежа по пътя на живота му. Защото придружението не насилства младежа, нито го прави на несвободен или му обърква мислите с различни идеологии. Придружението оставя младежа напълно свободен и го уверява в това, че има някой, който го обича безкористно, интересува се от него, грижи се за него и му желае доброто.

 

Всеки човек си има различни нужди. Св. Йоан Боско смятал за най-основни:

  • нуждата от любов (човекът да е обичан и да обича) [Любов]
  • нуждата от знание (да се запознава с нови неща и да се обучи в тях така, за да може с тях да служи на другите, да стане професионалист в работата си) [Разум]


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.