wz
« Nové hry / Новите игри - Дон Боско започва своето дело - спасява младежи от улицата. »

Проповед на празника Светото Семейство – неделя на 30.12. 2007г.

29 Prosinec 2007

Скъпи братя и сестри.

Днес в Божието Слово се говори за семейството. Предлага ни се като пример Светото Семейство, което въпреки многото проблеми с раждането на Исус и с изгонването му в Египет, винаги си е запазило топлината.

Едно младо, красиво момиче, което е излекувано от зависимостта на наркотиците, отговори на въпроса защо е вземало наркотици. „Когато бях на 10 години, започнах да се напивам. След известно време вземах леки наркотици и се наслаждавах на това, че поне за малко забравях за своите проблеми и болки, които животът ми е дал. Мечтата ми да се откъсна от този проблематичен и нараняващ свят стигна до такава степен, че започнах да си бия инжекции с хероин. Избягах от семейството си и живеех на улицата, където единствената ми грижа и притеснение беше да намеря пари, да си купя наркотиците и да забравя за лошото си състояние. Станах проститутка и крадец. Спях на различни места – гари, вмирисани тоалетни, стари къщи. Един ден ме хванаха полицаи, върнаха ме в къщи и казаха на родителите ми, че трябва да се лекувам. Но моите родители не обърнаха никакво внимание на проблема ми. Продължаваха така, като все едно нищо не се беше случило. Избягах отново, понеже животът с тях беше студен. Върнах се пак в живота, пълен с гнусотии и разочарования. Чак когато станах на 26 години, реших да се лекувам. И ако днес някой ме попита защо се е случило това, отговарям: Имах си всичко, дрехи, пари, мотор, кола, но нещо много важно ми липсвало. Когато бях заедно с родителите си чувствах студ, който ме наранявал. Затова избягах и живеех на улицата. Липсваше ми тяхната обич. Това, което не ми бяха дали те, търсих другаде. Днес знам, че това не беше добър избор, но тогава бях слаба, наранена и безпомощна.“ Много хора увяхват в сянката на собствения си живот. Не могат да си представят, че някой безкористно ги обича. Всеки човек се нуждае от любов – нежна и безкористна, за да може да живее и да се развива. Бог дойде да живее на този свят и на всеки един казва: „Обичам те! Готов съм за тебе да понеса всяка грижа, за да ми обърнеш внимание и да ми дадеш да те прегърна.“ Животът поднася различни проблеми, трудности и болки. И семейството на Исус е преживяло различни трудности. Исус не е дошъл, за да ги премахне, а да ни научи да живеем .

Днешното Евангелие говори за тяхното преселение в Египет, понеже живота им е бил в опасност от Ирод – егоистичния и заслепения с власт владетел. Отначало са имали проблеми – първо с мястото във Витлеем (нямало е място, за да пренощуват и да посрещнат новия живот в добри условия) и след това, когато са били принудени да отидат в Египет. Евангелието не обещава, че семейство, което вярва в Бог, няма да има проблеми. Проблеми винаги ще има, щом ги имало и Светото Семейство и самия Исус Христос. То заедно с книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов и Послание до Колосяните припомня, какво е важно в семейството ни, въпреки че има много трудности. Знаем, че трудностите леко се преодолеят, ако до нас стои някой, който ни подкрепя и обича. Любовта е тази, която прави живота ни по-лесен. Но не само любовта, а и милосърдие, благост, смирение, кротост, дълго търпение, прощаване. В тях се отразява нашето отношение, нашата любов. Заради това Апостолът казва сега и на нас: „облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.“ Без любов се хората нараняват. Подобно било наранено момичето, лекуващо се от наркотиците. Защото без любов има студ в нашите отношения. Без любов се получава от майката - слугиня на къщата, или от бащата - слуга на къщата. Любовта ни е създала и от любовта между мъжа и жената сме създадени, сме приети и се развиваме нормално. Това знаем всички. Пътят към истинската любов е труден, но красив. Любовта няма да бъде в нашите сърца, ако не приемем в своя живот думи на Апостола: „Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.“ Защото само чрез нашата силна и постоянна връзка с Бога можем да истински обичаме членовете на нашето семейство и добре да възпитаваме нашите деца. Примерът можем да намерим в Светото Семейство.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.