wz
« Проповед на празника Светото Семейство – неделя на 30.12. 2007г. - Съвети за аниматор (младия апостол) - според св. Йоан Боско »

Дон Боско започва своето дело - спасява младежи от улицата.

24 Leden 2008

Празник на Дон Боско наближава, затова ви предоставям един разказ от неговия живот. 

През това време едно четиринайсетгодишно момче посещавало Ораторио. Когато баща му, който работил като магазинер и бил пияница разбрал, че той посещава Ораторио му казал:

- Забранявам ти да ходиш в Ораторио! Нямаш никаква работа там. Не искам да се срещаш с Дон Боско!

Обаче момчето не го послушало и продължавало да ходи.

-Ще ходя и ще се виждам с Дон Боско. Не виждам причина за това. От него се уча на добри неща.

Но бащата ядосвайки се, че синът му не го слуша, обещал,:

- Ще ти счупя главата, ако още веднъж посетиш Дон Боско. Казах ти , че не трябва да ходиш при него.

На следващата неделя отново е посетил Ораторио и когато се върнал вечерта в къщи, посрещнал го бащата с брадва в ръката и му се развикал:

- „Ти пак ли си ходил при Дон Боско? За кой път ще ти повтарям, че не трябва да ходиш при него

Момчето се е стреснало и уплашено взело да бяга от къщата си. Бащата, ядосан от неговото непослушание, го подгонил и крещял:

- Да знаеш ако те хвана, ще те убия! Не се шегувам изобщо. Ще ти кажа аз на тебе! Няма да слушаш баща ,а!

Майката на момчето се опитала да спре бащата, но не успяла

-Моля ти се не го закачай. Той е млад, а и Дон Боско го учи само на добри неща. Няма да го научи на лошо.

Момчето бързо тичало и пристигнало в Ораторио. Чукало на вратата и понеже нямало време, качило се на дървото близо до вратата. И така се скрил в тъмнината от бащата си.

След това ядосаният баща пристигнал и силно чукнал на вратата. Майка Маргарита отворила вратата. Пиян, крещейки влезел в стаята на Дон Боско:

-Къде е моя син? Къде е този непослушен син?- развикал се той.

- „Тук няма да го намерите, защото не е идвал - казал Дон Боско.

-„Знам, че е тук. Няма какво да ми говорите. Вие го криете, но и вие ще пострадате - и започнал да отваря вратите и гардеробите и да се заканва:

- „Ако го хвана, ще го убия. Наистина ще го убия. Да не изпълни това, което му казвам. Къде се намира той и какво си мисли, че не мога да го накарам да ме слуша. Още го храня този нехранимайко.

- „Какво правите и с какво право ровите в моето жилище?“ енергично протестирал Дон Боско.

- „Казах Ви, че тук няма никой и вие сте в чужд апартамент, така че тук нямате работа. Кой Ви позволи да ми викате? Махайте се веднага или ще викам Полиция!“

-„Аз ще извикам Полицията и тя ще Ви нареди, да ми върнете момчето. Той е мой син и аз искам да се върне в къщи“

-„Ами хубаво! Нека отидем заедно в Полицията и аз там ще им разкажа подробно за вашите дела. Сигурно няма да се зарадват, ако свидетелствувам за това, че искахте да убиете сина си. Затворът ви е сигурен. Няма да ви е добре, повярвайте ми.“

Пиян, бащата загубил кураж и с псувни, с клетви и викане си тръгнал. След това Дон Боско излязъл от къщата си, доближил се до дървото и тихичко извика момчето.

Слез от дървото , момче. Баща ти си замина. Няма от какво да се страхуваш. Ела, слез.

Но момчето, уплашено от баща си, не отговорил. Извикал по-силно:

Приятелю мой, не трябва да се страхуваш. Вече няма опасност. Баща ти си отиде. Ти ще останеш при нас. Ела да ти приготвим вечерята и леглото за спане.

Но момчето още се страхувало от баща си и от тъмнината.. Дон Боско донесъл стълба и се качил на дървото. Престрашеното момче започнало да вика:

- Моля ви се пазете се. Ще паднем от дървото.

-„Твоят баща си тръгна. Аз съм Дон Боско. Не се страхувай“ утешавал го.

Но момчето било толкова уплашено, че Дон Боско дълго време не успявал да го убеди , но на края успял.

- Най-сетне се съгласи. Сега майка Маргарита ще приготви вечерята и лягай да спиш.

Завел го в кухнята, където майка Маргарита подготвила вечерята и дюшек за спане. На другия ден отишъл с момчето при един свой познат, който го взел на работа и го пазил от бащата му.

Тази случка не била единствена. На улицата живеели много момчета. Спали под мостовете или изоставени къщи. Дон Боско дълго мислел как да помогне на тези момчета.

Първият опит направил в 1847 година, когато настанил 6 момчета в къща на Пинарди. Тази добрина била отплатена с кражба, защото на сутринта липсвали дюшеците и покривките, с които са се завивали. Другите успели да откраднат и сеното от къщата. Но Дон Боско не се отказвал и продължавал да приема момчетата.

Един ден дошло петнайсетгодишно момче с мокри дрехи и треперело от студ. Започнал:

- „Самичък съм, нямам никой и идвам от Валсесие, където работих като зидар, но тук не мога да си намеря работа. Не знам, какво да правя и освен това ми е много студено. Моля ви се, помогнете ми. Ще ви бъда много благодарен“

-„Заповядай, седни тук до печката, за да се стоплиш, а пък аз ще приготвя вечерята.“

Майка Маргарита подготвила топла вечеря и го попитала:

- „Какво ще правиш сега? Как мислиш да продължиш нататък.

-„Нямам представа. В Торино дойдох с 3 лири в джоба си, които вече похарчих и нямам нищо друго освен тези мокри дрехи. Моля, не ме изгонвайте…“ И започнал да плаче.

- Няма да те изгоня, но не искам после да ни откраднеш завивките

Маргарита му разказала за случилото се преди няколко дена, когато са някои откраднали покривките им и го попитала:

Каква гаранция ще ми дадеш, за да ти вярвам, че няма да ни откраднеш нещо.

Госпожо“ оправдало се момчето – аз съм много беден, но никога не съм крал.“

Дон Боско през това време излязъл, донесъл тухли, дъски и дюшек и до печката му направил легло

-. „Тук ще спиш, скъпи приятелю“ усмихнал се на него. „И можеш да живееш с нас колкото искаш. Дон Боско няма да те изгони никога.“

- А сега нека се помолим, Господ да ни даде сили да бъдем честни и справедливи, и винаги Бог да бъде с нас

- Но аз никога не съм се молил.

Майка Маргарита искала да се моли заедно с него, но той не знаел дори да се моли.

- „Няма нищо, моли се заедно с нас, ще се научиш. Ще видиш, че Бог е добър и ни обича.

И след молитвата му казала една думичка за работливост, честност и за приятелство с Бога. Тази думичка за лека нощ салезианите в целия свят спазват винаги..


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.