wz
« ?он ?о?ко запо?ва ?вое?о дело - ?па??ва младежи о? ?ли?а?а. - Jáhenské sv?cení / Р?коположение?о за д?кон »

С?ве?и за анима?о? (млади? апо??ол) - ?по?ед ?в. ?оан ?о?ко

9 Únor 2008


Animator?а ??ане? апо??ол на млади?е е ???дно не?о, но не е нев?зможно. ??о?е?и н?колко ???ани?и о? пи?а?ел?, ?алезиана Те?езио ?о?ко, за да ?азбе?е?, какво озна?ава, да ?и анима?о?.

  

?з?егли ?айл: ??а?о?ио - модел и икона на ?алезианки?е ?ен??ове.pdf [BG]


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.