wz
« Jáhenské svěcení / Ръкоположението за дякон - Už jsem jáhnem. / Станах дякон »

Аз и смърт, аз и възкресение

26 Duben 2008


Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.“ (Йоан 3,16) 

Може би много пъти чухме, че Исус Христос умрял на кръста заради нас, заради това да ни спаси. Когато го кажем така на бързо, въпреки че е истина, можем да не усетим, колко много Исус Христос понесъл заради нас, заради мене. Евангелието не съобщава подробно за смъртта на любимия ни Исус, но ни информира напълно достатъчно, за да се сетим, колко трудно му е било. Когато четем внимателно, ще забележим, че по пътя към разпъването Му няколко пъти падал на земята, бил толкова уморен и унищожен от бичуването, че трябвало да му помогнат да носи кръста си… Но Исус не спирал! Не се отказвал! Защо ли? Защото обичал теб и мен и постоянно ни обича. Там можем да намерим ключа към решението на загадката. Когато вече не можел да върви, помислил си за нас и не можел да спре. Също като майка, която става всяка сутрин (и без значение дали й се иска или не), за да подготви закуската на детето си. Отговора е ясен. Става и се грижи за детето си, понеже го обича и не може да го остави. Същото е с Исус Христос. Върви, въпреки че не може повече, въпреки че е в края на силите си - не спира да върви. Винаги когато идва криза, си спомня за нас, за това, че не може да ни остави в бедствените положения в живота ни без Бог, без любов, в греха - и продължава. Какво доказателство за любовта още искам? Не я ли виждам? Не виждам ли, че е искренна? Така ние черпим от любовта на Господа и я предаваме на другите. Истинска любов без жертви и трудности няма. Затова също в нашия живот преживяваме трудности. Тях можем да наречем кръст. Но кръстът е много тежък и ние губим кураж да го носим, ако нямаме никого (личността), заради когото сме готови да го носим. Исус посочи пътя! Имам ли кураж да вървя по него? Зная, че в края на пътя ще възкръсна, също както Исус Христос възкръснал. Ще получа нов и съвършен живот и ще бъда с Бог завинаги, но не така, както можем да си го представим, понеже "каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат." (1 Кор. 2,9)


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.