wz
« 16 неделя през Годината (А) - Божието царство прилича на човек посял добро семе. - Nechme se nasytit chlebem života - 18. neděle v mezidobí (A) »

Доброто и злото в човешкото общество. (презентация *.ppt)

18 Červenec 2008


Доброто и злото в човешкото общество.ppt (BG)


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.