wz
« Доброто и злото в човешкото общество. (презентация *.ppt) - Naslouchání Pánu a víra v Pána uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A) »

Nechme se nasytit chlebem života - 18. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008


Iz 55,1-3; Ř 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Od chvíle kdy do lidských dějin vlezlo zlo, člověk neustále řeší nějaké problémy, které jej vysilují. Někdy se dostáváme do situace, kdy jsme již ze všech těch problémů unavení. Problémy v rodině, v práci, ve vztazích s druhými lidmi jakoby vyčerpávají náš život, takže můžeme vidět spoustu lidí, kteří jsou na cestě svého života unavení, zklamaní, bez energie a naděje. Je velice těžké, abychom do této pozice nepadli i my, my, kteří máme být nadějí světa. Kde však vzít tuto naději? Kudy se ubírat, aby člověk upadl do beznaděje. Odpověď můžeme nalézt právě v Božím slově, které nám dnes církev předkládá.
Časově se přesuneme o zhruba 3000 let zpět, kdy v podobné situaci byli lidé Izaiášovi doby. Tehdy židé žili ve vyhnanství, daleko od svého domova i daleko od symbolu své víry – chrámu i si mysleli, že i daleko od svého Boha. Že Bůh na ně zapomněl a odvrhl je kvůli jejich chybám, které udělali. Veliká beznaděj, když už si člověk myslí, že i Bůh jej opustil. Do této beznaděje přichází poselství proroka Izaiáše. "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.“ (Iz 55,1) Bůh zasažen strádáním svého národa přichází na pomoc a nabízí z darma vodu, pro ty, kteří žízní, naději, pro ty kteří ji ztratili a lásku těm, kterým chybí. A toto vše zdarma. Stačí znovu obnovit vztah k němu, o který se přestali starat a proto jej ztratili. Museli si prožít strádání, aby si vážili nabídnutého daru, pomocné ruky a poznali sílu lásky svého Boha. I my jsme postaveni do této situace. Abychom mohli popojít dále, blíž k Bohu, je potřeba, abychom prošli chvílemi, kdy nám Bůh opravdu chybí, kdy jej hledáme, protože když jej nalezneme, vztahu si začneme vážit, nechceme jej více ztratit a jedině v jeho lásce můžeme jít kupředu, jedině v jeho lásce můžeme překonávat to těžké.
My jsme se dnes sešli, abychom načerpali z této vody, z toho chleba, který nám Pán předkládá. K Ježíšovi přicházejí stejně jako přicházíme my dnes, nemocní, které uzdravuje. Nemocný není pouze ten, kdo strádá tělesně, ale i duševně a duchovně. Ježíš je uzdravuje, vrací jim výsadu zdravého člověka, ale nejen to, dává jim něco víc. Sytí je, dává jim najíst, aby nic nechybělo jejich životu. Neposílá je k jiným zdrojům posilnění, ale sám jim dává jíst. Od nich chce pouze to málo, aby se rozdělili i o to málo, co mají – 5 chlebů a dvě ryby pro 5000. Člověk se dělí o to, co dostal a Pán rozmnožuje a nasycuje. Podobně i my, když přicházíme před tvář Pána, musíme se podělit o náš, život, aby Pán mohl rozmnožit milosti i pomoc v našem životě. I dítě. Když si neřekne, co chce, nedostane, to co chtěl. Člověk musí formulovat, to o co žádá, aby si uvědomil, co vlastně chce a proč. Jenom tehdy může být jeho prosba vyslyšena i když ne třeba hned.
My dostáváme vždy, stejně jako každé dítě milované rodiči, vše, co potřebujeme k životu. To přijímáme automaticky. Abychom však cítili lásku, je potřeba, aby nám bylo nabídnuto něco víc, něco, po čem toužíme. Ale bez vyslovené touhy se nemůže touha naplnit. I když Pán vždy chce dát něco navíc, svému milovanému dítěti. Chce aby bylo šťastné a aby mu opravdu nic nechybělo. Na dítěti záleží, aby vždy přišel k tomu, který dává z dobrého zdroje plného hojnosti, aby nehledalo zdroje, které jenom málo utiší hlad a žízeň a nechá jej, aby žilo v bídě a strádání. Pán dnes nabízí vlastní zdroj, který bude vždy bohatý a který vždy nasytí. Chce nás sytit, vždyť skrze křest nás přijal za vlastní. Na nás záleží, ke kterým zdrojům půjdeme, ale nikdo nás nemůže oddělit od jeho lásky. Pouze my sami se můžeme oddělit. Tak si to nepokažme. Protože „kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,35) Vztah tedy pomáhá překonávat těžkosti, nevzdávejme se ho tedy tak snadno.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.