wz
« Nechme se nasytit chlebem života - 18. neděle v mezidobí (A) - Setkání s Pánem uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A) »

Naslouchání Pánu a víra v Pána uprostřed běsnících vod - 19. neděle v mezidobí (A)

13 Září 2008


1Kr 19,9a.11-13a; Ř 9,1-5; Mt 14,22-33
Bůh člověka zná i v těch nejtajnějších zákoutích jeho srdce. Proto stejně jako před 2000 lety tak i dnes může jeho Slovo aktuálně promlouvat k našemu srdci a odkrývat nám to, co je potřeba očistit a kude je třeba se vydat na společnou cestu s Pánem. Bůh je Bohem vztahu a vztah k někomu vyžaduje víru a naslouchání. Když se podrobněji podíváme na Boží Slovo, které nám dnes církev předkládá, můžeme v nich nalézti několik společných prvků. My si v tomto našem uvažování vybereme jeden prvek a rozebereme jej. Abychom jej však rozebrali, je třeba popsat situaci, v které se nacházeli osoby popisované v dnešních čteních i v evangeliu.
Prorok Eliáš, o kterém jsme slyšeli v prvním čtení je na útěku před králem Achabem a jeho manželkou Jezábel, protože Baalovi proroci padli mečem za jejich modlářství. Utíká a v srdci prožívá neklid, protože takovou reakci neočekával. Očekával, že Boží čin, který se stal skrze jeho ruce, tedy zapálení obětního daru Božím ohněm, přesvědčí všechny a promění lid. V podobné situaci je i sv. Pavel, který píše svůj list do Říma a který je zasažen tím, že již tolik Božích divů se událo ve jménu Ježíše Krista a jeho národ, židé, si vedou stále svoji. V evangeliu učedníci vyrazili na moře a tam v bouři a větru vidí Pána, který jde k nim po vodě. Mysleli si, že je to přízrak a proto přišla odpověď Petra: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" Vždyť se potřeboval ujistit, zda je to opravdu Pán. I my jsme někdy v neklidu, prožíváme zklamání a bouři ve svém srdci. Pán i v této situaci mluví a přichází nám na pomoc, ale my jsme často zaměstnáni vlastními problémy a vlastím já, že nejsme schopni cítit jeho přítomnost a co ještě více - i když zaslechneme Jeho hlas, jakoby nemůžeme uvěřit, že je to On – Bůh, který mluví k našemu srdci.
Stalo se, že se zpřátelili dva mladí muži. Jeden byl z vyspělého amerického města New York a druhý indián žijící v přírodní rezervaci. Aby každý poznal prostředí svého kamaráda, navštívil jej v jeho prostředí a strávil tam několik dní. První, který žil ve městě, přišel na návštěvu za indiánem do jejich rezervace a zamiloval si ticho, lov a jeho spokojený život. Každý den vyráželi do prérie, aby něco ulovili k snědku a večer poseděli u ohně s ostatními indiáni, aby si povyprávěli něco ze svých životních příběhů a vykouřili dýmku míru na znamení přátelství. Když uběhly tyto spokojené dny, mladý newyorčan pozval na návštěvu svého indiánského přítele. Vjeli spolu do rušného centra, kde všude hrála muzika, jezdila auta. Indián byl jako ve zlém snu. Nevěřil vlastním očím. Zeptal se svého kamaráda: „Jak můžeš vydržet v takovém rušném prostředí? Vždyť je to nesnesitelné!“ Jednu chvíli, když nastupovali do autobusu, indiánský kamarád říká: „slyším někde zde v centru cvrčka!“ „Cvrčka, tady ve městě?! Tady cvrčci nejsou!“ „Ale jsou chceš důkaz?“ a vyrazili po hlavní třídě k parku, kde na trávníku nalezli cvrčka, který si spokojeně cvrkal. „Jak jsi mohl v ruchu města uslyšet cvrčka?“ zeptal se mladý newyorčan. Mladý indián pohlédl do jeho tváře a říká „každý slyšíme i v té největší bouři to, co je blízké našemu srdci.“
Mladý indián dal lekci svému kamarádovi, ale dal lekci také nám. Každý slyšíme i v té největší bouři to, co je blízké našemu srdci! Pán mluví i v těch nejproblematičtějších situacích našeho života. Je nám nablízku a podává nám pomocnou ruku, abychom neutonuli. Je však na nás, abychom uvěřili v to, že je to opravdu Pán, který mluví a pomáhá a ne nějaký přízrak, který nás přišel utopit. Vždyť Pán zdvihá Petra, aby neutonul a společně nasedají do loďky. Bouře i vítr utichají a v tu chvíli stejně jako učedníci můžeme vyznat, „jistě jsi Boží Syn.“ Problémy a bouře v našem životě vždy budou. Abychom však vyšli s čistým štítem, je třeba odhlédnout od sebe a zaměřit své vjemové receptory k Pánu, abychom uslyšeli a ucítili jeho přítomnost a abychom uvěřili, že je to opravdu on, kterého známe a o němž víme, že přišel, aby utišil rozbouřené vody našeho srdce.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.