wz
« Ty, Pane, který vedeš člověka - 21 neděle v mezidobí (A) - Превантивна система на св. Йоан Боско »

Който не разбира Кръста, не разбира благата вест за Исус Христос - Кръстовден

13 Září 2008


Защо има кръст на света? Защо трябва да има скръб? Тези въпроси сигурно си е задавал всеки един от нас.
На дясната ръка на осемгодишния ми син Георги напипвах бучка, голяма колкото бонбон “лукче “. На 29 март 1994 година направиха снимка на костта , на която ясно личеше костното образование. Спешно ни приеха в института по ортопедия в Горна Баня. Бяхме много разстроени. След като направиха съответните изследвания ни казаха, че ако бучката продължава да расте, трябва веднага да отидем за спешна операция. Това не се наложи. Молехме се на Бога с голяма вяра и посещавахме молитвената група за изцеление на болни. На 25 септември 1995 година отново направихме контролна снимка. Снимката беше нормална - не се виждаше и следа от образованието. Лекарят се заинтересува с какво сме лекували детето. Отговорих му: “С нищо”. Тогава той попита: “Кой го излекува?” И аз изповядах : “Господ!”
И ние носим различни кръстове. Живот без кръст не може, понеже такъв живот става празен. Тази истина ни е открита в Евангелието. Чрез кръста сме спасени, чрез него имаме достъп до Бог и чрез него можем да разберем, колко много Бог ни обича. Самия Бог слезе на земята, за да можем ние да живеем с него. Понеже до тогава, до момента преди да бъде осъден и отведен пред Понтийския Пилат, преди да бъде жестоко бичуван и умъртвен да си носи кръста, преди да бъде разпънат, да умре и да възкръсне на третия ден, ние, човешкия род, бяхме в много лошо състояние. Мятахме се на сам, на там, недоволни както израилтяните в пустинята, на които постоянно нещо липсваше. Постоянно се оглеждаха в Египет, мястото на тяхното робство, като към място на спасението. Бог праща отровни змии, за да останат само тези, които ще повярват, които ще погледнат символа на спасението - змия върху кол. Кръстът очиства нашия егоизъм, нашето недоволство, нашите грехове и ни учи на истинска любов. Докато човекът не носи кръста, докато не го приеме, неговия живот е в опасност да бъде празен, студен от големия егоизъм и горделивост, с които се бори всеки човек. Исус дойде да ни научи на живот. На живот пълен с топлота, вода, която овлажни сухата ни пустиня, светлина, радост, щастие и любов. Но това не може да стане без кръста. Понеже само чрез жестоката смърт на Исус Христос хората придобиха Божието синовство, живот, светлина, щастие също и по време на този свят. Човек живеещ в егоизма, никога не е щастлив. Щастлив става, когато започне да дава, да се жертва, когато ще плаче от болката, както жената на болното момче. Само тогава твърдото сърце омеква, само тогава става от студено - топло. Само чрез кръста и жертвите ни може да бъде променен света около нас. Това не е никакъв садизъм, а любов. Понеже любовта носи кръста и там, където всички мислят, че е лудост. И много добре знаем, че заради човек, който обичаме, сме готови да поднесем много страдания, много болки. И това е начин на приемане на нашия кръст. Кръстът винаги изисква смисъл. Иначе само се измъчваме, а това няма смисъл. Чрез кръста на Исус Христос бяхме спасени и ние можем чрез своите кръстове да помогнем да спасим други хора около нас. Не заради това, че сме добри хора, заради любовта ни. Кръстът има смисъл само в любовта. Само заради любовта бяхме обогатени и заради нея можеше Исус Христос да ”понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно,и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” (Флп 2,6-11)
Това е пътя за нас. Нека излезем от себе си, да постоим за малко на Голгота и след това да тръгнем и също както Исус Христос, да започнем да придаваме смисъл на нашите кръстове. Понеже чрез нашия кръст и чрез нашите жертви можем да помогнем на Бог да спаси братя и сестри около нас.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.