wz
« Качих новите библейски игри - Рождество Христово – 25.12.2008г. (полунощ) »

Света Богородица - Безскверно зачатие (8.12.2008г.)

8 Prosinec 2008


sv. BogorodicaБитие 3,9-15.20; Еф 1,3-6.11-12; Лука 1,26-38

Църквата днес ни предлага да празнуваме празник Безскверно зачатие на св. Богородица. Припомняме си, че в Божия план на спасението св. Богородица заемаше едно от предните места. За да изпълни Божия воля, трябвало да бъде чиста, без грях. Можем да питаме, защо Бог създаде св. Богородица без грях? Отговорът е лесен. Божия Син не може да бъде роден от грешния човек. Също трябвало да бъде възпитавам съвършено и това не е възможно да се получи от грешен човек.

Първото четиво ни напомня, от къде идва грях. Връщаме се към първите хора, които желаейки да станат Бог, извършват грях и така се лишеят от Божието присъствие. В този случай губят усет за чистота и за праведността. Грехът навлиза в човешкия род и хората без да могат да го овладеят, предават го от поколението на поколението. Усещаме, сигурно, в какво лошо състояние се намираме. Обаче Бог не ни остави, понеже знае, колко сме всъщност слаби и безпомощни. В момента когато първите хора извършват грях, обещава, че жената, ще порази змията – значи: сатаната или изкусителя. Древната църква винаги смятала св. Богородица за тази жена, която победи змията. За да може да я победи, трябва да бъде избрана и пълна със благодат. Благодат винаги означава да сме напълнени със Светия Дух. И който е пълен със Светия Дух, там вече грях няма място. В това положение се намираше св. Богородица, която в Божия план на спасението заемала важна роля. Тя трябвало да бъде изпълнена със Светия Дух, понеже Божия Син, не би могъл да бъде носен в нечистото тяло. Заради това Бог присъства при зачеването й и напълнява я със Светия свой Дух, за да злото не може да навлезе в нейния живот. Така св. Богородице израснала в Божието присъствие и развила своята личност така, че е била готова да отговори с „Да“ на Божията воля.

Бог я избрал за своята сътрудничка върху спасението на човека и заради това днес благодарим за нейния живот и празнуваме нейното създаване. Понеже тя е сътрудничила с Бога и така положила основа за спасяването на човешкия род. Заради грижа й за своя син и наш спасител Исус Христос, ние придобихме Божието синовство загубено в рая и бяхме осиновени от Бог и изпълнени с Божията благодат. Днес можем да празнуваме и славим тази голяма благодат, с която Бог ни е надарил, чрез онова Богородично „ДА“, заради което имаме възможност и днес отново да създадем връзката с Бог, въпреки че сме големи грешници.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.