wz
« Рождество Христово – 25.12.2008г. (полунощ) - Бог е с нас, нека отворим сърце. - 1.1.2009г. »

Светото семейство - 28.12.2008г.

31 Prosinec 2008


свето семействоЖивеем в времето, което налага големи изисквания върху нашите отношения. Раздялата, която понякога стига до омразата срещаме често. Все повече бракове се развеждат и семейства нямат хубави отношения помежду си. Можем да питаме, къде се намира коренът на това положение. Днес празнуваме празник, където си припомняме начин на живот на Светото Семейство и четивата ни предлагат начин, по какъв могат да бъдат решени проблеми в семейството. Въпреки че е много трудно да се постигнат всички проблеми, Бог ни днес предлага да ги погледнем по следния начин.
Днес ставаме свидетели на разговора между Бог и Авраам. Нетърпеливият Авраам иска син, но Бог знае, че нещата не могат да се сбъднат толкова бързо. Първо трябва да бъде направена здрава връзка между Бог и Авраама, за да Бог не бъде оставен на „другата линия“. Чрез евангелието станахме свидетели на въведението Господне в храма. Мария и Йосиф отиват да представят пред Господа своя син и да принесат жертва за неговия живот. Тук се намира начинът на решението на семейните проблеми. Човекът от както беше заразен със грях иска да властвува върху другия и иска самичък да постигне нещата. От там се получават дълбоки и непоправими разделения и омрази. Авраам иска наследник, подобно както всяка женена двойка. Библия го изявява като нещо нормално. Въпреки че самото желание е нещо положително, има опасност, че от силното желание човекът забравя за своя Създател и своите чувства и мисли върже само към очакваното дете. Проблемът е, че такъв постепенно налага големи очаквания или изисквания на детето, на своя съпруг или своята съпруга, които трябва да стават перфектни, защото иска, да бъдат идеални, с други думи идоли. Проблемите в семействата идват от такива силни изисквания и очаквания, които членовете имат един към друг. Такова положение води до случая, че преставам да респектирам свободата на другия, искам да го овладея според своя образ, според своето мнение, според своите очаквания и изисквания. Обаче в такова положение преставам да пълня своето задължение, защото на място да помагам и да уча децата си да помагат на мене и на другите, искам да овладея другия, да господарствам над него, за да стане всичко според моите представи. Въпреки че е това напълно човешко, това не е пътят на Библията.
Йосиф и Мария заедно отиват в храма. Трябва да подчертаем заедно, понеже решението не взе само Мария или Йосиф, а двамата. Заедно идват при своя любим Бог и искат да представят своя малкия Исус, за когото носят отговорността. Не си казват, сега имаме син, той си е наш и ние ще направим всичко възможно да тръгне по пътя, който ще бъде в съгласие с нашите изисквания, очаквания и представи. Правят другото! Дават обет на Господа на място детето си и символично го жертват чрез двете гълъбчета. Така губят правото за него и предават на Бог право, той да му назначи пътят на живота. Въпреки губят правото на него и неговото бъдеще, не губят отговорността да го възпитат и да му помагат в развитието му така, за да веднъж изпълни това, което Бог ще поиска от него. Ако се откажа от своите изисквания, очаквания и представи и започна да наблюдавам хората до мен с Божите очи, които винаги искат свобода и щастието, другите до мене, и да са моите деца, ще се чувстват свободни. Защото те могат свободно да търсят и намират своя житейски път, който не е начертан според моите изисквания и очаквания, а от отговорности и задължения спрямо Бог, мене и другия. Тук не мисля свободата, където всеки си прави каквото иска, а свобода, която излиза от чисто сърце и е ограничена с задълженията и отговорности към Бог, към себе си и към другия. Ако ще постъпя по такъв начин, винаги ще печеля, защото ако другия до мене се чувства свободен, никога не иска да ме напусне, ще бъде щастлив и няма да пожелае да се разделя с мене. Също и Авраам и Сарай трябвало да се освободят от своите очаквания и изисквания, за да бъдат надарени със син. Повярвали в Бог, значи направили здрава и трайна връзка с Него и заради това Бог може да направи невъзможно, да им даде син, защото синът няма да им стане идол. Това днес Бог иска от нас. Да направим с него здрава и трайна връзка и чрез упованието към него да освободим другите от нашите егоистични представи, очаквания и изисквания, които са много опасни и са семето на раздялата и омраза. Но това не може да стане без да правим нещата заедно - с една мисъл, едно желание и една любов. Защото Мария и Йосиф заедно са въвели Исус в храма и го представили и предали на Бог. Така се освободили от своите представи за детето и то е могло спокойно да се развива, за да веднъж постигне това, което от него ще поиска Бог, значи да спаси хората от греха. Също и от моя брат, от моя сестра, от моята жена, от моя мъж, от моето дете ще поиска или поискал Бог да изпълни своята житейска задача, искам ли да преча на това да се изпълни Божия план? Ако не, мога и днес да представя на Бога тези, които страдат от моите егоистични представи и постепенно да променя своя начин на поведението си към тях.
 


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.