wz
« Нека живеем със Светия Дух. - Нека се срещнем с Господа - Сретение Господне – 02.02.2009 г. »

Трябва да свидетелстваме за това, което видяхме.

9 Leden 2009


Йоан 1,29-34

Вчера празнувахме празник Богоявление. Господ ни се представи на трите места като човек и Бог – във Витлеем се яви като малко бебе на мъдреците, до река Йордан е обявен на близкостоящи за Божия Син и в Кана Галилейска Божия Син използва своя власт и е обявен за помощник на хората, като някой, който може да променя старото същество в новото. Исус Христос променя нещата, ако човекът повярва в Неговата мисия за спасението на хората. Вчера по време на литургия станахме свидетели на тези три важни събития, когато Исус беше обявен за Божия Син. И днес църквата предлага, на нас, които повярвахме, да станем свидетели като Йоана Кръстителя.

Ако искаме да станем свидетели пред другите като него, трябва да погледнем неговия живот. Бог поиска да живее и го праща като дар на хората. Знаем, че Захарий и Елисавета не можаха да имат дете. Но Бог дава нова възможност, понеже с детето им има важен план. Трябва да предхожда Неговия Син и да свидетелства за Него. Заради това Йоан отишъл в пустинята, за да подготви пътя за Господа в сърцето си, за да може да помогне да приготвят своето сърце и другите за идването на Божия Син. Бог отваря сърцето на Йоан и по време, когато кръсти Исус с покайващото кръщение, му обявява неговия братовчед за Своя Син. От този момент Йоан Кръстител не може да мълчи. Трябва да говори за това, което му е изявил Бог и да свидетелства за Него. Вече му е било ясно, че мисията му идва към края, защото дойде Мъж, който го превъзхожда, заради Когото се е трудил целия си живот.

Йоан Кръстител е преживял силни моменти. Усетил, че Божието обещание се е изпълнило и Бог наистина идва да спаси своя народ. Както него и ние изпълнени със радост, че Бог направи това, което е обещал и спаси хората от слабости, немощи и грехове, и напълнени със Светия Дух, трябва да излезем от своите страхове и да свидетелстваме за Исус, който се роди като обикновено бебе, но в същото време е Божия Син, който може да създава трайна връзка с Бога. Човек се нуждае от Бог, това доказва многовековен човешки опит. Нека не се страхуваме да свидетелстваме за Този, когото от кръщението си носим в сърцето, нашия Господ Исус Христос, да излезем и да запознаем с Него хората около нас. Защото и на нас се яви като Божия Син, това е голям дар и веднъж ще отговаряме за това, как използвахме този дар, на колко хора помогнахме да се запознаят с Бог и Неговия Син, Исус Христос.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.