wz
« Трябва да свидетелстваме за това, което видяхме. - Премахни лицемерието - неделя Сиропустна (01.03.2009 г.) »

Нека се срещнем с Господа - Сретение Господне – 02.02.2009 г.

2 Únor 2009


Сретение ГосподнеМал 3,1-4; Евр 2,14-18; Лк 2,22-40
Чрез нашето присъствие на днешната литургия ставаме свидетели поне на две неща. Малкия Исус е принесен в храма и представен на Господа. Неговото първородство трябва да бъде изкупено чрез принесена жертва на две гургулици и две гълъбчета. Този обряд на „изкупуване на първородните“ е основан върху историческа случка. Израилтяните трябвало да заколят първородното и едногодишно агне и да намажат с кръвта му вратите си, за да ангелът на смъртта минавайки покрай тях запази живота на първородните им синове или първородните им животни. В Египет Бог извършил последната и решителна рана, която убедила самия фараон, че трябва да пусне Божия народ, за да тръгне към обещаната земя, към земята на свободата. Йосиф и Мария следвайки Божия закон отиват, за да принесат жертва, за да първородния им син получи живота си като дар от Бога.
Трябва да споменем и другото. Исус Христос получава живота си като дар от Бога, неговото първородство е изкупено, както на всеки обикновен израилтянин, но в същото време е Божия Син, който внесе голяма светлина и спасение на човешкия род. В първото четиво чухме думи на пророк Малахия, който изразил надеждата, която изживявал всеки израилтянин. Всеки очаквал Месия, който спаси своя народ, въпреки че през различни периоди имали различни представи за своя Спасител. Според неговото пророчество разбрахме, че един ден Господ щял да посети своя храм. Не само символично както до сега, а лично, като Божия ангел. Днеска станахме свидетели на това време, когато самия Бог посети своя храм и освети с голяма светлина целия свят. Станахме свидетели на това, когато Господ се срещна със своите хора. Заради това празнуваме празник Сретение Господне. Славянска дума „сретение“ означава среща. И днес се срещна Симеон и Анна със своя Бог. И ние имаме нужда да се срещнем.
Какво трябва да направим ние? Трябва да станем като Симеон и Анна, които смирено очакваха деня, когато техния Господ и обичания Бог дойде и лично ще ги посети. Те са подготвяли сърцето си, за да усетят момента, когато Бог ще посети своя народ. Божия Син посещава храма и те усещат, че обещаното от Бога се е сбъднало. Самите те стават свидетели на Божието посещение в храма и го тълкуват като своето спасение и като спасение на целия човешки род.
Това което се случи в историята на спасението, днес продължава, въпреки че е променено. Между израилтяни и нас има голяма разлика. Те трябвало да изкупуват чрез жертва своите първородни и трябвало да ги представят в храма, за да станат членове на Божия народ. Ние стъпихме на по-високо ниво. Чрез кръщението си станахме синове и дъщери на Бог и в същото време бяхме изкупени чрез тялото и кръвта на Исус Христос. Чрез Божия жертва на своя Син станехме роднини на Исус Христос. Нашето сърце беше изпълнено със Светия Дух и то живее само тогава, когато Светия Дух може да влиза в него, да го освещава, да го отоплява, да му принася светлината. Симеон и Анна, подготвяли и отваряли сърцето си. Заради това не са изпуснали важен момент, да видят Божието посещение в храма, да видят Божия Син. Това изпълнило живота им със светлина и го разбрали като своето спасение. Нищо друго не са очаквали и когато се сбъднали мечтите им, могли спокойно да предадат духа си.
В такова положение трябва да се намираме също и ние. Трябва да станем внимателни към Божието посещение. Трябва да подготвяме сърцето си, за да може да посрещнем Бог. Трябва да очакваме момента на Божието посещение със нетърпение, също както Симеон и Анна, за да можем да обикнем Исус Христос, както са го обикнали те, да го вземем на ръце и Той да ни стане истинско прибежище, светлина, любов и спасение, както стана на тях. Това не може да стане без да имаме чисто и отворено сърце, което усеща момента, когато самия Бог идва да посети храма на нашето сърце.
Свещта, която палихме в началото, символизира Исус Христос, който е светлината на нашия живот. Зависи само от нас, какви стени изградим в сърцето си, за да попречим на светлината да стигне до нас. Исус Христос иска да направи лична среща с нас, подготвихме ли сърцето си? Ако не, още имаме време, но никой от нас не знае, колко време остава.


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.