wz
« Hermeneutika - Preventivní výchovný systém sv. Jana Boska - aspekt dobra a zla v jeho výchově. »

Preventivní systém Dona Boska - přednáška

30 Květen 2007


DB

Pro Dona Boska je typickou vlastností spirituality láska - zosobněná, silná, velká, která nejde odsunout stranou. - on neměl žádnou techniku, ani triky, jak by prokazoval druhému lásku. Chtěl pomoci, chtěl prostě dát najevo, že má rád. V tom je typická jeho spiritualita. Spiritualita, která spojuje lásku k Bohu s láskou k člověku. = milost jednoty – jednota mezi láskou k Bohu a člověku, jednota mezi modlitbou a prací atd. (pro Dona Boska tak typická )…

Ke stažení: Prev. SDB.pdf
Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.