wz
« Mé zamyšlení nad vírou - Ježíš Kristus, Pán a Spasitel - pravoslavná christologie [CZ] »

Zbožštění jako smysl lidského života - Archimandrita Georgios

1 Červen 2007

JezisMy všichni zakoušíme následky pádu… Oddělení od Boha vede člověka k tělesnému, zvířecímu, až démonickému životu. Velkolepé Boží stvoření je těžce nemocné, téměř až k smrti, „obraz Boží“ je porušen. Po pádu totiž ztratil člověk schopnost dosáhnout zbožštění, kterou měl před tím, než prvně zhřešil. V tomto stavu těžké, téměř smrtelné nemoci, člověk naprosto nedokáže po delší čas směřovat zpět k Bohu. Lidství tak potřebuje nový základ. Je potřeba nového, zdravého člověka, schopného směřovat svou svobodnou vůlí k Bohu. Tím novým základem, novým člověkem, je Bohočlověk Ježíš Kristus, Syn Boží a Slovo Boží. On se vtělil, aby položil nový základ, nový počátek, aby „zadělal kvas nového lidství“….

Celý text naleznete na: http://www.pravoslavnacirkev.cz/pravoslavnavira.htm

Případně si jej můžete stáhnout: Theosis.pdf


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.