wz
« Zbožštění jako smysl lidského života - Archimandrita Georgios - Panna Maria - Bohorodička / pravoslavná mariologie »

Ježíš Kristus, Pán a Spasitel - pravoslavná christologie [CZ]

1 Červen 2007

KrizKristus se stává z lásky člověkem, ale zůstává Bohem. Oheň jeho Božství navždy objímá a rozplameňuje lidskou přirozenost. Zde je odpověď, proč svatí, ač zůstávají lidmi, mohou být účastníky Božství a mohou se »stát« Bohem díky milosti.Opouští přebývání ve slávě, kterou se nikdy »nevynášel«, a přijímá hanbu, zneuctění, prokletí. Bere na sebe objektivní stav hříšnosti, podrobuje se podmínkám naší smrtelnosti. Neboť bylo třeba, aby odhalil ve svém vlastním těle, nakolik člověk, kterého stvořil podle obrazu své dokonalé krásy, zkřivil tento obraz hříšným pádem.

 Kristus je tudíž dokonalý člověk, je současně i tělo i rozumná duše. Slovo »rozumný«, ovšem zde musíme chápat v tom smyslu, v jakém je chápali Otcové: »rozumná duše« je identická s "nous", s intelektem, a liší se od oduševněného těla, v němž lze rozlišit tělo a duši. Zde se chalkedonská dichotomie setkává s tradiční trichotomií, kterou nalézáme u sv. apoštola Pavla, s dělením na tělo, duši a ducha.

Celý text ke stažení: Ježíš Kristus, Pán a Spasitel.pdf


Sphere: Related Content


Leave a reply

You must be logged in to post a comment.